Filipino Street Kids!

Filipino Street Kids!

Filipino Street Kids blog:

På denne blog vil vi give et indblik i hvad vi gør for gadebørnene i Cebu City - Hvad vi laver med børnene, og hvilke tanker vi gør os om arbejdet med filippinske gadebørn.
På bloggen vil man også kunne læse om nogle af de stærke oplevelser, der er med arbejdet, i Filipino Street Kids.

Tanker bag FSK's nyopstartet fodboldhold

Nyhedsbrev November 2014Posted by Kristoffer Lenvig Mon, November 10, 2014 13:44

Igennem min praktik hos Filipino Street Kids, har jeg valgt at starte et fodboldhold op for tidligere gadebørn. Jeg har valgt at aldersgruppen er 9-14 år, og alle børn er tidligere børn som har boet på gaden, men nu bor på et børnehjem. Jeg vil komme til at arbejde med ca. 25-30 børn. I børnenes fortid har de typisk været ude i et stort stofmisbrug, de har været nødsaget til at begå kriminalitet, for at kunne overleve, de er blevet seksuelt misbrugt af et eller flere familiemedlemmer, eller børnene har mistet deres forældre, så jeg er klar over at det bliver en kæmpe udfordring, men en udfordring jeg er klar på at udføre. Jeg har valgt at benytte SMTTE modellen, for at kunne planlægge og nå mine mål på en bedre måde.

Sammenhæng:

De børn som jeg kommer til at arbejde med på fodboldholdet, er børn som er blevet svigtet en masse gange i deres barndom. Nogle af børnene har ikke haft nogen forældre, og har enten været vant til at klare sig selv, eller de er blevet opdraget af nogle andre familie medlemmer. I og med de har levet i så stor fattigdom, har de hver dag, skulle finde på en måde at overleve. Dette har de typisk gjort ved at gå og ”tigge” om penge på gaden, de har været nødsaget til at skulle lave kriminalitet, for at kunne skaffe nogle penge til mad og drikke. For at kunne stille sulten, har mange af disse børn også været ude i et stort stofmisbrug i en meget tidlig alder, nogle endda helt fra de var spædbørn, hvor de bliver dopet af lim, så de ikke føler sult. Nogle af disse børn er blevet seksuelt misbrugt af et eller flere familiemedlemmer, op til flere gange. Børnene har været vant til at skulle klare sig selv, og kunne gøre hvad de ville. Dermed kender de bl.a. ikke de sociale spilleregler, og hvordan man agerer over for hinanden. De har levet et liv hvor de har været klar over, at der var en mulighed for, at de kunne dø fra dag til dag.

De børn som har haft forældre, har typisk behandlet deres børn med vold, sendt dem på gaden for at kunne tjene penge til familien, og generelt har de ikke haft hverken midlerne eller evnerne til at kunne tage sig af deres børn.

Dermed har disse børn, en masse sociale og fysiske mangler, en selvtillid og selvværd som er helt i bund, og en masse dårlige og ødelæggende oplevelser i deres habitus.

Mål:

De pædagogiske mål med dette projekt er bl.a., at børnene skal føle at de er en del af et fællesskab, og vi kan få dem til at interagere med hinanden igennem fodbolden. Jeg vil igennem ”det fælles tredje”, have fokus på at danne nogle gode sociale relationer børnene imellem, men også mig som pædagog til børnene. Det er vigtigt at det er et godt og fornuftigt tillidsbånd, for mig til børnene, og børnene til mig, da disse børn er blevet svigtet en del igennem hele deres barndom. Et mål er også, at få puttet nogle succes oplevelser ned i børnenes habitus, så det styrker dem i hverdagen, og de får noget mere gå på mod i livet, og de får en oplevelse af, at der er ”nogen der gider dem”, viser interesse for dem, vil hjælpe dem og gøre noget for dem.

Jeg vil have en anerkendende tilgang til børnene, og rose dem når de laver noget godt. Dette kan være helt små ting, som gør at det kan styrke deres selvtillid, og ved at få nogle gode oplevelser får styrket deres selvværd.

Derudover er målet også, at forbedre børnenes kondition, motorik, koordination og nogle af de sanser jeg kender fra mit linjefag SKB. Disse børn får ikke så meget motion, så ved at lave fodboldtræning 2-3 gange om ugen, vil det være med til at styrke deres krop, helbred og energi niveau.

”Det skal være sjovt at spille fodbold”, og børnene skal have den følelse, at de glæder sig helt vildt til den næste træning, den skal være motiverende for børnene, så de får det optimale ud af deres medvirken på fodboldholdet.

Tegn:

Jeg vil være opmærksom på at det er de rigtige relationer der bliver skabt imellem børnene, og at der ikke er nogen der føler sig udenfor. Derudover vil jeg have fokus på mobning, hvis der er nogle børn der bliver udsat for dette, skal det stoppes med det samme, og sættes nogle regler for det. Jeg vil have løbende dialoger med børnene, så jeg får en fornemmelse af hvordan det går med dem, både på og uden for banen. De skal kunne komme til mig med de problemer de nu en gang har, eller hvis de har brug for at snakke om et eller andet, og hvordan de synes det er, at være på dette fodboldhold.

Jeg vil være opmærksom på træningens fysiske mængde, så træningen ikke er for hård, som vil gå udover børnenes krop og muskler. Derudover vil jeg observere om min træning er varieret og spændende nok, så jeg formår at fange børnenes interesse, så meget som overhovedet muligt.

Jeg vil være opmærksom på hvis der er en eller flere, som ikke kommer til træning flere gange i træk, hvad kan årsagen være til dette? Derudover vil jeg være opmærksom på hvordan humøret er både før, under og efter træning – Har børnene syntes det har været sjovt, og har lyst til at komme igen næste gang.

Tiltag:

Til at starte med vil jeg lave nogle sjove sociale lege, hvor vi får lært hinanden at kende, og får skabt et godt rum, hvor alle føler sig velkommen. Her vil jeg bruge min viden fra SKB, og bruge nogle af de lege og aktiviteter, som jeg kender fra undervisningen. Derudover vil jeg bruge min viden og erfaring, som jeg har efter 20 år som fodboldspiller. Jeg vil sætte nogle øvelser i gang, som bl.a. handler om samarbejde, hvor de skal kommunikere med hinanden, og respektere at der er nogen der er bedre end andre. Dertil vil jeg motivere børnene til at blive bedre til en øvelse, og anerkende dem når de gør noget godt. Jeg vil være opmærksom på at i og med der er en aldersforskel på 5 år, så kan det være tilfældet, at de ældre drenge, har en bedre koordination, er større og bedre til fodbold end de yngre. Dette vil jeg løse ved at i nogle øvelser vil jeg dele træningen op i 2, så dem man laver øvelserne er på nogenlunde samme niveau med en selv.

Under træningen vil der være frisk vand til alle, så man har mulighed for at fylde depoterne op undervejs når man har brug for dette. Efter træningen vil der være en form for en sund snack i form af f.eks. frugter eller rosiner, samt kakao, så jeg sikrer mig at børnene får fyldt deres depoter op, og får fornyet energi.

Jeg vil lave nogle øvelser, som er med til at styrke kroppens muskler, deres kondition, deres forskellige sanser. Dette vil jeg komme meget mere ind på under min ugentlige ugeplan, og ugentlige evaluering, hvor jeg vil beskrive de øvelser, som vi skal lave, og evaluere på det bagefter (Det samme vil jeg gøre med de forskellige lege og andre øvelser). Efter træningen vil jeg også have fokus på udspænding, da det er vigtigt, at børnene får strakt ud når de har været fysisk aktive. Ligeledes er det vigtigt, at børnene gennemgår en grundig opvarmning, så musklerne er klar til at skulle begå sig i høj intensivitet.

Jeg vil gøre det sådan, at alle bliver behandlet ens, så der ikke er nogen der føler sig hævet over andre, og andre ikke føler, at de er mindre vigtigere end andre. Jeg vil sørge for at der er en god og positiv tone når man snakker til hinanden, og børnene skal føle at det er som et broderskab på holdet, som de filippinske sportshold i øvrigt lægger meget stor vægt på.

Samtidig vil jeg sørge for at der er en hvis form for disciplin på holdet, og børnene skal holde sig inden for de sociale spilleregler jeg sætter for dem.

Jeg vil have mine 3 medstuderende og yderligere 1-2 voksne til at støtte mig med projektet, 1 filippiner og en dansker.

Jeg glæder mig utroligt meget til sammen med de andre, at starte dette fodbold projekt, som gerne skulle have en positiv effekt på børnene.

- Kristoffer Lenvig