Filipino Street Kids!

Filipino Street Kids!

Filipino Street Kids blog:

På denne blog vil vi give et indblik i hvad vi gør for gadebørnene i Cebu City - Hvad vi laver med børnene, og hvilke tanker vi gør os om arbejdet med filippinske gadebørn.
På bloggen vil man også kunne læse om nogle af de stærke oplevelser, der er med arbejdet, i Filipino Street Kids.

Football schoes for SOS Childrens Village

Newsletter October 2015 Eng.Posted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:50

In the month of October we had a volunteer, Camilla Drue Olsen. She used to play football, and because of that, with help from family and friends, she gathered football shoes for the boys at SOS. Around 20 pairs of used shoes, were gathered. Because of vacation, Camilla and Natasja, was In Denmark in the end of October. Natasja went to Copenhagen airport, to meet with Camilla, to collect the shoes. Natasja brought some of them with her back. The rest will come to Cebu from Denmark, with family and friends when we have visits. On Thursday the 5. November, we handed them over to the boys. We thank everybody so much for the very fine shoes, and so do the boys. Because of no light at our football field, we were not able to take pictures of it, unfortunately.Fodbold støvler til SOS Childrens Village

Nyhedsbrev Oktober 2015 DanskPosted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:49

I oktober måned har vi haft en frivillig, Camilla Drue Olsen. Hun er tidligere fodboldspiller, og har derfor ved hjælp fra familie og venner hjulpet os med at skaffe fodboldstøvler til drengene. Cirka 20 par brugte støvler folk havde der hjemme, blev det til. Grundet ferie har Natasja og Camilla været i Danmark i slutningen af oktober. Her hentede Natasja fodboldstøvlerne i Københavns lufthavn og bragte nogle af dem med tilbage til Cebu. Resten vil komme løbende fra Danmark når vi får besøg hjemmefra. Torsdag den 5.11 blev de udlevere dem vi har hernede nu. Vi takker mange gange for de fine støvler, og det gør drengene helt sikkert også. Her er lidt billeder fra det. Fordi vi ikke havde noget lys på fodboldbanen, var det ikke muligt at tage nogle billeder af det, desværre.OL day at CSYGC

Newsletter October 2015 Eng.Posted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:48

We have had a cooperation with 5 Rise Above students to do a OL-day for the boys at CSYGC. This amazing day, took place 3 October. We did it to have a day with focus on different kinds of sports, development, learning, social skills, social rules, relations, senses, and last but not at least to give them a really good day with lot of fun. We started the day by dividing the boys in 6 teams, were each team had to decorate them self with body paint, one color for each time, after they made a teamflag. All of this was to start the process of teamspirit on each team. Then we had a common warm up, before we started the games. The first 3 activities was team against team. It was basketball, dodge ball and a speciel kind of noughts and crosses, were each team had to run op to the pitch, and put a mark, and then run back, clap the next teamplayer in the hand, so they could run op and make a new mark. It was about being the first team who had tree in a rope. After the team games, we had a snack break, were we had bought watermelon and bananas for the boys. Then the individual games started, 6 games that each team had to go through. It was sensesboxes, stopdance, penalty competition, LEGO-run (they had to collect a figure, same as one, which was hidden behind a table), hit cans, and blind memory (they had to guide a blindfolded team player for the checkers). Every activity, gave a special amount of points, which a team captain had to deliver for one of us standing at a board calculating the points, after each activity. In the end, we checked the points and found a winning team, which were given a trophy. Every boy also got a participatory medal, together with some soda and snacks in the end. Everybody left with a good feeling, because it was an amazing day with the boys, which went much better than ever expected. Thank you for the cooperation with Rise Above, and not at least, thank you to all our amazing boys at CSYGC.

Here is a link with a movie from the day: https://www.youtube.com/watch?v=jmjX63vRwJMOL dag på CSYGC

Nyhedsbrev Oktober 2015 DanskPosted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:47

Vi har haft et samarbejde med 5 Rise above studerende om en OL-dag for drengene på CSYGS. Denne fantastiske dag havde vi D. 3 oktober. Dette var for at have en dag med fokus på forskellige sportsgrene, udvikling, læring, sociale kompetencer, sociale spilleregler, relationer, sanser og ikke mindst give dem en rigtig god dag. Vi startede med at dele drengene op i 6 hold, hvor de fik lov til at udsmykke sig i hver sin farve og fik lavet et holdflag, der skabte et sammenhold. Derefter havde vi fællesopvarmning inden vi startede. De første 3 aktiviteter var hold mod hold. Det var basketball, høvdingebold, og en speciel udgave af kryds og bolle, hvor hvert hold skulle løbe op til banen, og lægge et mærke, derefter løbe tilbage, klappe den næste holdspiller i hånden, så han kunne løbe op og ligge en ny. Det gjaldt selvfølgelig om først at få tre på stribe. Herefter havde vi en snackpause, hvor vi havde købt vandmelon og bananer. Efterfølgende havde vi 6 individuelle aktiviteter, som alle holdene skulle gennemføre. Det var sansekasser, stop dans, straffesparks konkurrence, LEGO-løb (de skulle samle en figur, magen til en gemt bag et bord) dåse kast og blindememory (de skulle guide en med blind for øjnene til brikkerne) Hver aktivitet gav et specielt antal point, som en holdkaptajn, skulle videregive efter hver aktivitet til en af os, som stod ved en tavle og talte point. Til sidst fik vi talt point sammen og fandt et vinderhold, som fik en pokal. Alle drengene fik også en deltagelsesmedalje samt lidt sodavand og slik til sidst. Vi gik alle sammen derfra med en god følelse, da det havde været en fantastisk dag med drengene, der var gået som vi havde håbet på. Tak for samarbejdet til Rise above og ikke mindst tak til alle de fantastiske drenge vi har på CSYGC!

Her er et link med en film fra dagen: https://www.youtube.com/watch?v=jmjX63vRwJM

Mary Grace

Newsletter October 2015 Eng.Posted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:46

As must of you have seen, we have started the fundraising for Mary Grace. We now have around 20.000 pesos, which is most amazing, and we thank all of you so much for your help. Without you, this was not possible. We were on November the 4th, to what we thought would be the last medical check, to book an operation date. But over the past week, her infection has gotten worse. It meant, that she on Wednesday was admitted, to get medicine through IV and to be at observation. Before the infection is under control, it is not possible to operate on her. This means, that we unfortunately have to go through a new medical check of a pediatrician, to get a clearance for operation one more time. When the infection is under control, we will start from the beginning again with check-ups. At this time she will also get a CT scan to locate exactly where the problem is. Because of extra expenses at her know being admitted, we ask you one more time for help, to help the Ngoho family.

Mary Grace

Nyhedsbrev Oktober 2015 DanskPosted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:45

Som de fleste har set, er vi startet indsamlingen til Mary Grace. Vi er nu oppe på 3000 dkk, hvilket er helt fantastisk og vi takker mange gange for jeres hjælp. Uden jer, var dette ikke muligt. Vi har onsdag den 4. November været, til det vi troede skulle være det sidste lægebesøg, for at booke en operations dato. Men henover den sidste uge, er hendes infektion blevet forværret. Det betød at hun onsdag blev indlagt for at få medicin gennem drop samt være til observation. Før infektionen er under kontrol, kan der ikke opereres på hende. Det betyder også at vi desværre skal igennem et nyt lægetjek af en børnelæge for at få hende godkendt til operation endnu engang. Så når der er kontrol over infektionen, starter vi forfra med tjek. Her skal hun også CT-scannes for at lokalisere hvor problemet præcist er. Da der er kommet ekstra udgifter ved hun nu er indlagt, beder vi jer endnu engang om hjælp, til at hjælpe familien Ngoho.Welcome to Valentino, our new sponsor

Newsletter October 2015 Eng.Posted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:43

We were stopped at a man, who were interested in the organization and what Filipino Street Kids do to help here in Cebu City. After a meeting and a visit at CSYGC, we had no doubt that this man really want to do anything he can to help us and all the children Filipino Street Kids work with. His name is Valentino, he is from England and has a firm her in Cebu City. We are so grateful for all of his interest and cooperation with FSK.

Valentino was very touched over the physically terms at CSYGC, and want to help be a part of making a better life for the boys. We sat down with him, and made a budget of what were needed, and what would be good for the boys. We have already bought blue bedsheets, pillows, slippers, towels, mirrors and 2 fans for each room. We just got permition from the leading team, to let the boys paint there own rooms and the hallway before we will take the new stuff in use. This is so that the boys is a part of the process, and they are already very excited for the renovation of the rooms. Besides this huge financial help, Valentino want to give 5000 pesos each month, which will be used for the boys school projects. The projects will help them earn more points, so that they easier can graduate there grades, which gives them a chance to get an education and gives them a possibility to participate with their classmates in the school.

Valentino has a great interest in our organization, and want a cooperation with us, to be able to help us as much as possible, helping the children. This we will of course mention again and put pictures on our facebook site. We thank Valentino so much for his interest and his help. This means a great deal for us, and not at least the children! Of course we have chosen this to be this month great story.
Velkommen til Valentino vores nye hovedsponsor

Nyhedsbrev Oktober 2015 DanskPosted by Kristoffer Lenvig Mon, November 30, 2015 13:41

Vi blev standset af en mand, som var interesseret i vores organisation, og hvad Filipino Street Kids lavede af arbejde her i Cebu city. Efter et møde og et besøg på CSYGC var der ingen tvivl om at denne mand ville gøre alt for at hjælpe os og alle børnene. Han hedder Valentino, kommer fra England og har et firma her i Cebu City. Vi er rigtig taknemmelige for hans interesse og hans samarbejde med Filipino Street Kids.

Efter besøget på CSYGC blev Valentino meget rørt over de fysiske vilkår og rammer og ville være med til at gøre det bedre for drengene. Vi satte os derfor ned og lagde et budget for forskellige ting drengene ville kunne få gavn af. Vi har allerede fået købt blåt sengetøj, hovedpuder, klipklappere, håndklæder, spejle og 2 blæsere til hvert værelse. Vi har lige fået tilladelse af ledelsen til at lade drengene male deres værelser og gangen inden vi tager alle de nye ting i brug. Dette er for at drengene også er med i processen, og de glæder sig allerede rigtig meget til at starte med renoveringen på deres værelser. Udover denne kæmpe økonomiske hjælp til de fysiske rammer vil Valentino give 5000 Pesos hver måned, som går til drengenes skoleprojekter. Dette hjælper dem med at få flere point til at gennemføre deres klasser, som gør de kommer gennem deres skolegang samt det giver dem mulighed for deltagelse i de forskellige projekter i skolen.

Valentino har en stor interesse i hele organisationen og vil have et samarbejde med os for at kunne hjælpe os så meget som muligt i vores arbejd med børnene. Dette vil vi selvfølgelig løbende skrive om og ligge billeder op af! Vi takker Valentino mange gange for hans interesse og hans hjælp. Dette betyder ekstremt meget for vores organisation og ikke mindst for alle børnene! Vi har derfor selvfølgelig valgt at dette også er månedens gode historie.

Next »